Pijnstilling tijdens bevalling beïnvloedt borstvoeding

Er is sprake van het vertraagd op gang komen van de borstvoeding als de melkproductie later dan 72 uur na de bevalling start. Dit fenomeen is geassocieerd met een kortere borstvoedingsperiode en verkleint de kans op exclusieve borstvoeding 4 vier weken na de bevalling. De Amerikaanse ‘Infant Feeding Practices Study II’ onderzocht tussen mei 2005 tot juni 2007 de invloed van baringspijnreducerende medicatie op het op gang komen van de borstvoeding bij 3.033 moeders.

Van al deze vrouwen had 23,4% een vertraagde melkproductie. Van de vrouwen die volledig zonder pijnstilling bevallen waren had maar 11.4% een vertraagde melkproductie. Vrouwen die een keizersnede ondergaan in combinatie met een ruggenprik en andere medicatie rapporteren maar liefst 42,2 % en vertraagde melkproductie.

Uit het onderzoek kan niet worden opgemaakt of het de mate van pijn is die van invloed is op het voorkomen van en vertraagde melkproductie of het gebruik van baringspijnreducerende medicatie.

Journal of Human Lactation

http://jhl.sagepub.com/content/30/2/167

Posted in Medisch, Nieuwsitems and tagged .