Aids in Afrika (1)

Op weg naar evidence-based AIDS-preventie.

Evidence that demands Action
The medical Institute 2004

Achtergrond

Oeganda levert een sterke evidentie dat risicovermijdingsprogramma’s (deze die jongeren aanmoedigt om af te zien van seks buiten het huwelijk en trouw en monogamie beklemtonen) gepromoot kunnen worden en een significante impact hebben op de HIV-prevalentie. Oeganda pionierde met de ABC-benadering (Abstain, Be faithful, and Use Condoms if A and B are not practiced) en stelde een verlaging van het nationaal HIV-besmettingscijfer met 66% binnen de tien jaar na het starten van deze interventie.

Belangrijke elementen in het Oegandese succesvolle HIV/AIDS-programma omvat politiek leiderschap, nadruk op de A en B-componenten, implementatie van AIDS-preventieopvoeding in basisscholen, stigmareductie, individuele opvoeding, versterking van de vrouwen en steun en betrekking van religieuze leiders en groepen.

In contrast daarmee staat het algemene of globale AIDS-preventiemodel gebaseerd op risicobeperkingsstrategieën zoals condoompromotie en behandeling van SOA. Deze benadering werd in de VS ontwikkeld om een HIV-epidemie te bestrijden die aanvankelijk gefocused was op hoge-risicopopulaties – homoseksuele mannen en spuitende druggebruikers.

Risicobeperkingstussenkomsten hadden een impact in de VS en Azië, wanneer ze toegepast werden in hoge-risicopopulaties – b.v. sekswerkers en hun klanten. Risicoreductiestrategieën hebben (nog) geen impact bewezen op bevolkingsvlak in veralgemeende epidemieën zoals deze in Afrika bezuiden de Sahara en het Caraïbisch gebied.

Methode

Resultaten van overzichten en studies van USAID (evenals demografische en gezondheidscijfers), UNAIDS, WHO, het Oegandese Gezondheidsministerie en andere worden geanalyseerd en besproken.

Het goedkope ABC-AIDS-preventieprogramma dat op de eerste plaats de nadruk legde op gedragsverandering, samen met andere ondersteunende elementen, heeft een spectaculaire impact gehad op de HIV-prevalentie in een land met een veralgemeende epidemie – Oeganda.

Dit programma moedigde de jeugd aan om zich seksueel te onthouden en koppels om trouw te blijven, terwijl iedereen werd opgeroepen om het aantal seksuele partners te verminderen en condooms te gebruiken in situaties met een hoog risico.

De ABC-benadering, met zijn nadruk op het vermijden van risico, werd gepromoot in een sfeer van open en eerlijke discussie over AIDS en seksueel gedrag op alle niveaus van de maatschappij – regering, scholen, gemeenschappen en dorpen – met de samenwerking en steun van religieuze organisaties. Jammer genoeg is dit vindingrijk antwoord op AIDS de laatste jaren verwaterd omdat vreemde donoren de aandacht, energie en fondsen hebben weggetrokken van de primaire gedragsveranderende interventies.

Besluit

Oeganda, het land met de grootste daling van HIV-prevalentie bereikte dit enorme succes dankzij de ABC-interventie, met speciale aandacht voor risicovermijding door primaire gedragsverandering.
Er is geen reden om te verwachten dat zulke benadering niet effectief zou zijn in andere landen, in het bijzonder in deze met een veralgemeende HIV-epidemie zoals de landen in Afrika en het Caraïbisch gebied, die het doel zijn van het President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR).

Edward C. Green, PhD
De auteur van dit artikel is onderzoeker aan het Harvard Center for Population and Development Studies en werkt nu voor de Presidential Advisory Council for HIV/AIDS en de Advisory Coucil, Office of AIDS Research, Dept. Of Health and Human Services.
De voorbije twintig jaar heeft hij vooral gewerkt aan HIV/AIDS-preventieprogramma’s in Afrika, Azië, Latijns Amerika en de Caraïben, waarbij hij zich ook heeft toegelegd op de promotie van anticonceptie en condooms op grote schaal. Vandaag bevraagt hij zijn eerdere werk.

Harvard Center for Population & Development StudiesCambridge MA, VS

Posted in Artikels and tagged , , .