50% meer borstkanker bij pilgebruik

Oudere studies die een licht verhoogd risico op borstkankerr gaven, baseerden zich op rapportering van de vrouwen zelf. Amerikaanse onderzoekers vergeleken 1.102 vrouwen tussen 20 en 49 jaar met invasieve borstkanker (tussen 1990 en 2009) en vergeleken hen met een controlegroep. Recent pilgebruik verhoogt het risico op borstkanker gemiddeld met 50%, bij hoge dosissen zelfs tot 300%.

Cancer Research, 24 mei 2014

Posted in Medisch, Nieuwsitems, Sociologisch-maatschappelijk and tagged , , .