Aanstaande vaders en hormonen

Zowel bij aanstaande moeders als bij aanstaande vaders is er een verandering van de hormonenhuishouding. Dit werd bij 29 paren onderzocht. Mannen vertoonden een significante prenatale daling van testosteron en estradiol, terwijl cortisol en progesteron gelijk bleven. Bij de vrouwen stegen de concentraties van de vier hormonen.

American Journal of Human Biology

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajhb.22670/abstract

Posted in Medisch, Nieuwsitems, Psycho-pedagogisch and tagged .