Abortus oorzaak vroeggeboorte

Een onderzoeksgroep in Toronto heeft 37 belangrijke studies in de periode 1965-2001 nagegaan op de oorzaken voor vroeggeboorte. Ze ontdekten dat vrouwen die een abortus in het 1e of 2e trimester hadden ondergaan, 35% meer kans hadden op een baby met laag geboortegewicht en 36% op een vroeggeboorte. Bij vrouwen die meer dan één abortus hadden ondergaan lagen deze cijfers een stuk hoger, nl. 72% verhoogde kans op laag geboortegewicht en een 93% verhoogde kans op vroeggeboorte. Vermoedelijk is het letsel aan de cervix, dat door een abortus veroorzaakt wordt, de oorzaak.

Dr. Prakesh Shah en prof. Philip Steer drongen erop aan om deze gegevens niet te gebruiken om abortus af te raden.

Bron: BJOG – 16 september 2009

Posted in Medisch, Nieuwsitems and tagged , .