Antidepressiva vermoedelijk niet schadelijk voor foetus

Australische vorsers hebben een prospectieve studie uitgevoerd waarin ze de ontwikkeling van kinderen die in utero waren blootgesteld aan antidepressiva, hebben vergeleken met die van controlekinderen. In tegenstelling tot wat ze hadden gevreesd, hebben de auteurs geen significant verschil in de verschillende uitkomstmaten vastgesteld tussen kinderen die voor de geboorte via hun moeders waren blootgesteld aan antidepressiva, en de kinderen van de controlegroep. Er was evenwel een “tendens tot iets slechtere scores op het gebied van motorische ontwikkeling”

ANZJP

Posted in Medisch, Nieuwsitems and tagged .