Azijntest tegen cervixkanker

In India werd een eenvoudig screeningprogramma voor cervixkanker opgezet, waarbij de mortaliteit met een derde daalde. In plaats van de duurdere PAP-test wordt een azijnoplossing op de cervix aangebracht. Precancereuze weefsels slaan na slechts één minuut wit uit en zijn met het blote oog zichtbaar. Jonge vrouwen die hiervoor opgeleid worden, kunnen deze test eenvoudig uitvoeren. Dr. Electra Paskett van de Ohio State University Comprehensive Cancer Center meent dat studies reeds hebben aangetoond dat deze werkwijze even efficiënt is als de PAP-test.

Bron: ASCO daily news, 4 juni 2013

Posted in Medisch, Nieuwsitems, Sociologisch-maatschappelijk and tagged , .