Baby in baarmoeder leert vroeger dan gedacht

Charlene Krueger onderzocht in Florida bij 32 vrouwen de mogelijkheid van de baby om te leren in de periode van de 28e tot 38e week. Gedurende zes weken moest de moeder twee keer per dag een voor haar nieuw wiegenliedje zingen van 15 seconde. Daarna werd getest hoe de baby reageerde op 32, 33 en 34 weken op een opname van hetzelfde rijmpje door een andere vrouw. Op 34 weken verlaagde de hartslag van de baby, wat wijst op herkenning en dus op leervaardigheid.

Infant Behavior and Development, mei 2014

Posted in Nieuwsitems, Psycho-pedagogisch and tagged , .