Pilgebruik en mortaliteit

Een kritische lezing van de studie van Hannaford leert dat pilgebruiksters niet langer leven dan andere vrouwen.

Pilgebruiksters leven niet langer dan andere vrouwen

In de media werd in maart 2010 nogal wat ruchtbaarheid gegeven aan een Britse studie die zou aantonen dat pilgebruiksters langer leven dan niet-pilgebruiksters. Hoewel de bewuste studie dat geenszins beweert, is er veel meer aan de hand. Een kritische doorlichting van de studie brengt een aantal belangrijke tekorten aan het licht en bevestigt de risico’s van pilgebruik, zeker op jongere leeftijd.

bmj pilstudie Hannaford 2010

Dossier borstkanker

Verband pilgebruik en borstkanker steeds duidelijker.

Reeds in 1999 werden de gecombineerde orale contraceptiva door de IARC ondergebracht in de groep voor de mens kankerverwekkende stoffen. Studies tonen steeds duidelijker het verband tussen borstkanker en pilgebruik. Pilgebruik vóór de eerste voldragen zwangerschap verhoogt de kans op borstkanker na tien tot twintig jaar nog meer.

Het is belangrijk dat vooral ook tieners hierrond correcte informatie krijgen (dus onafhankelijk van de pilproducenten) en dat aan koppels alternatieven zonder bijwerkingen worden aangeboden.

dossier borstkanker0408

Dossier HPV

De studies van de producent van het HPV-vaccin roepen meer vragen op dan ze er beantwoorden. Het is helemaal niet duidelijk of het vaccin wel veilig is en of het baarmoederkanker kan voorkomen op langere termijn. Bovendien stellen de resultaten het huidige screeningprogramma feitelijk in vraag.

Goedkopere screening en degelijke voorlichting veel efficiënter

Gardasil® blijkt enkel nuttig te zijn voor een beperkte doelgroep, die na informed consent kan worden ingeënt. Sowieso blijft screening noodzakelijk voor de 30 à 50 % onbe­scherm­de vrouwen. Volgens de studies van Merck zou besmetting reeds binnen de 2 à 3 jaar tot CIN2/3 en AIS aanleiding geven, wat bete­kent dat het huidige paradigma (5 tot 15 jaar ontwikkelingstijd) dringend moet herzien worden (of de gege­vens van Merck moeten nagekeken worden).De bijwerkingen van het vaccin moeten afgewogen worden tegen­over de voor­delen. De indruk ont­staat dat massale vaccinatie dient als gratis aanlevering van proefpersonen voor resulten die wellicht pas over 20 jaar bekend zullen zijn. Intussen wordt Gardasil® als blockbuster aan­gekondigd in financiële tijd­schriften. Parallellen met Vioxx dringen zich enigszins op.

Het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg is bijzonder kritisch tegenover zowel het vaccin zelf als de ongenuanceerde publiciteit die errond gevoerd wordt. ‘Informed consent’, zoals dat ook in de Wet op de patiëntenrechten wordt aangegeven, betekent dat zowel de ouders als de minderjarigen zelf moeten geïnformeerd worden over de gevolgen van de innenting en de alternatieven.Het vermijden van seksueel risico­gedrag, zoals voorgesteld in de consensustekst van de Lancet uit 2004*, lijkt een gezon­der alternatief. Het vrijwaart immers de algemene seksuele gezond­heid van jong­volwassenen en beschermt hen in één moeite door ook tegen een groot aantal andere seksueel over­draag­bare aan­doeningen.

*Halperin D et al. (2004): The time has come for common ground on preventing sexual transmission of HIV,- The Lancet Vol 364 November 27, 1913-1915