Chlamydiaramp in het Westen

Voorbije zomer werden 41 029 jongeren van 16 tot en met 29 jaar in Amsterdam, Rotterdam en de regio Zuid-Limburg op chlamydia gescreend. Er werden 1733 chlamydia-infecties opgespoord.

Onder de 20 jaar: 7,3% versus 3,8% onder de groep jongeren van 20 jaar of ouder. Van de meisjes onder de 20 die deelnamen, hadden zelfs 8% chlamydia.
Van alle deelnemers had 4,2% chlamydia. Na 6 maanden kreeg deze groep geïnfecteerden een nieuwe test aangeboden, waarbij 9,2% opnieuw chlamydia had! Vrouwen hebben vaker een positieve uitslag dan mannen: 4,4% versus 3.8%.
Circa de helft van de mannen en 70% van de vrouwen merkt de chlamydia-infectie niet op, wat een ernstig probleem is voor de volksgezondheid.

Concreet betekent dit dat in een middelgrote school van 1000 leerlingen met 500 meisjes, 2 klassen van 20 meisjes besmet zijn en in beide klassen één meisje daardoor onvruchtbaar zal blijven.

Bron: soa-aids.nl – november 2009

Posted in Medisch, Nieuwsitems, Sociologisch-maatschappelijk and tagged .