Donorkinderen op zoek naar hun identiteit

De Panorama documentaire Recht op roots rond spermadonatie laat de verschillende “actoren” aan het woord. Centraal staan drie donorkinderen die getuigen van hun zoektocht naar hun identiteit. In tegenstelling tot vele buitenlandse wetgevingen is in België de anonimiteit van donoren en kinderen het uitgangspunt. Anonimiteit op dit vlak druist evenwel in tegen de grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van het Kind. De uitzending geeft aan dat de opheffing van anonimiteit een juridische procedureslag zal zijn. Uit getuigenissen van zowel kinderen als donoren blijkt dat, eens volwassenen, de contacten heilzaam, zoal niet de sleutel zijn voor verdere persoonlijkheidsdoorgroei. Bij gebrek daaraan getuigen de donorkinderen van een grote onrust en ontwrichting. Om die redenen hebben zij naar Nederlands voorbeeld een stichting en een website opgestart.

Bron: Panorama, 20 december 2012

Posted in Nieuwsitems, Psycho-pedagogisch and tagged , , .