Dossier borstkanker

Verband pilgebruik en borstkanker steeds duidelijker.

Reeds in 1999 werden de gecombineerde orale contraceptiva door de IARC ondergebracht in de groep voor de mens kankerverwekkende stoffen. Studies tonen steeds duidelijker het verband tussen borstkanker en pilgebruik. Pilgebruik vóór de eerste voldragen zwangerschap verhoogt de kans op borstkanker na tien tot twintig jaar nog meer.

Het is belangrijk dat vooral ook tieners hierrond correcte informatie krijgen (dus onafhankelijk van de pilproducenten) en dat aan koppels alternatieven zonder bijwerkingen worden aangeboden.

dossier borstkanker0408