Dossier HPV

De studies van de producent van het HPV-vaccin roepen meer vragen op dan ze er beantwoorden. Het is helemaal niet duidelijk of het vaccin wel veilig is en of het baarmoederkanker kan voorkomen op langere termijn. Bovendien stellen de resultaten het huidige screeningprogramma feitelijk in vraag.

Anno 2019 heeft ook vaccinspecialiste Rebecca Chandler vragen bij de veiligheid van vaccins in het algemeen. Er wordt volgens haar veel te licht omgegaan met ernstige adverse reacties, als men er geen verklaring voor vindt. Dat is precies wat we aanklagen in het HPV-dossier, naast uiteraard de vraag of het vaccin over dertig, veertig jaar effectief blijkt te zijn of niet…

Goedkopere screening en degelijke voorlichting veel efficiënter

Gardasil® blijkt enkel nuttig te zijn voor een beperkte doelgroep, die na informed consent kan worden ingeënt. Sowieso blijft screening noodzakelijk voor de 30 à 50 % onbe­scherm­de vrouwen. Volgens de studies van Merck zou besmetting reeds binnen de 2 à 3 jaar tot CIN2/3 en AIS aanleiding geven, wat bete­kent dat het huidige paradigma (5 tot 15 jaar ontwikkelingstijd) dringend moet herzien worden (of de gege­vens van Merck moeten nagekeken worden). De bijwerkingen van het vaccin moeten afgewogen worden tegen­over de voor­delen. De indruk ont­staat dat massale vaccinatie dient als gratis aanlevering van proefpersonen voor resultaten die pas 20 jaar later bekend zouden worden. Met de huidige wazige innentingspolitiek en vooral door het gebrek aan controle zal wellicht nooit een sluitend bewijs van werkzaamheid kunnen worden geleverd. Gardasil® werd reeds in 2006 als blockbuster aan­gekondigd in financiële tijd­schriften. Parallellen met Vioxx dringen zich enigszins op.

Het allereerste rapport van het Federaal Kenniscentrum (2006) voor de Gezondheidszorg was bijzonder kritisch tegenover zowel het vaccin zelf als de ongenuanceerde publiciteit die errond gevoerd werd. ‘Informed consent’, zoals dat ook in de Wet op de patiëntenrechten wordt aangegeven, betekent dat zowel de ouders als de minderjarigen zelf moeten geïnformeerd worden over de gevolgen van de innenting en de alternatieven. Het vermijden van seksueel risico­gedrag, zoals voorgesteld in de consensustekst van de Lancet uit 2004*, lijkt een gezon­der alternatief. Het vrijwaart immers de algemene seksuele gezond­heid van jong­volwassenen en beschermt hen in één moeite door ook tegen een groot aantal andere seksueel over­draag­bare aan­doeningen.

*Halperin D et al. (2004): The time has come for common ground on preventing sexual transmission of HIV,- The Lancet Vol 364 November 27, 1913-1915