Draagmoederschap legaliseren?

Door toenemende onvruchtbaarheid blijft de vraag naar kunstmatige inseminatie, al dan niet met donorcellen, toenemen. Open Vld wijst erop dat er donorkinderen zijn die ijveren voor een verbod op anonieme spermadonatie. Ze claimen het recht van ieder kind om de identiteit van zijn of haar biologische vader te kennen. Om het donortekort niet aan te zwengelen door de anonimiteit te verbieden, wil Open Vld nu de keuze open laten. Ook de wensouders zouden dan kunnen kiezen voor welk type donor ze opteren

Mediquality

Posted in Nieuwsitems, Sociologisch-maatschappelijk and tagged , .