Essure 10 keer meer ernstige risico’s dan sterilisatie

In een studie in de staat New York tussen 2005 en 2013 werden 8048 patienten die met essure werden gesteriliseerd, vergeleken met 44 278 patiënten met een laparoscopische sterilisatie. De betrouwbaarheid was even groot, maar het aantal noodzakelijke chirurgische ingrepen achteraf lag tien keer zo hoog. De auteurs besluiten dat de risico’s met de patiënten moeten worden besproken.

BMJ

Posted in Medisch, Nieuwsitems and tagged , .