FDA overweeg drie-ouderkinderen

De FDA overweegt om eventueel toe te laten embryo’s met drie ouders aan te maken. Zowel de vader als de aanstaande moeder zouden hun DNA leveren, maar als bij de moeder afwijkend materiaal gevonden wordt, zou dit vervangen worden door materiaal van een andere vrouw haar mitochondriën leveren, zodat de afwijking niet aan het kind kan worden doorgegeven. De FDA bekijkt enkel de wetenschappelijke veiligheid van de procedure en houdt geen rekening met juridische of ethische bezwaren.

Bron: Reuters, 26 februari 2014

Posted in Nieuwsitems, Sociologisch-maatschappelijk.