Geweld ondergaan tijdens adolescentie: blijvende gevolgen op volwassen leeftijd

Een nationale longitudinale studie rond de gezondheid van adolescenten in de VS, bestudeerde met een representatief staal van 5681 jongeren van 12-18 jaar, hun heteroseksueel gedrag en ervaringen. Lichamelijke en psychische geweld werd geregistreerd en vergeleken met de gezondheid van diezelfde jongeren op 18- tot 25-jarige leeftijd. Er werd vergeleken met een controlegroep die hier niet onder te lijden had.

Vrouwen leden meer aan depressie, suïcideneiging, roken en seksueel partnergeweld, terwijl mannen meer antisociaal gedrag vertoonden, suïcideneiging, marihuanagebruik en seksueel partnergeweld.

De effecten van psychisch en/of lichamelijk geweld in het liefdesleven bij adolescenten kunnen aanhouden tot op volwassen leeftijd. Een belangrijke vaststelling, wetende dat 30% van de adolescenten zegt het slachtoffer te zijn geweest van dergelijk geweld.

Bron: Pediatrics, 10 december 2012

Posted in Nieuwsitems, Psycho-pedagogisch, Sociologisch-maatschappelijk.