Goedkope prikpil voor ontwikkelingslanden

Pfizer en de Bill& Melinda Gates Foundation willen in 69 van de armste landen de prikpil voor $1 per dosis te koop bieden. Sayana Press is een zogenaamde lagedosisprikpil die om de drie maanden wordt toegediend.

Reuters
14 november 2014

Posted in Nieuwsitems, Sociologisch-maatschappelijk and tagged , , .