HIV-test als strategie tegen HIV-epidemie

Volgens Jessika Deblonde is het vroegtijdig stellen van de hiv-diagnose belangrijk, omdat dit ook het risico op verdere overdracht verkleint. Testen buiten de medische sfeer zou aangewend kunnen worden om de test op een laagdrempelige wijze aan te bieden aan prioritaire doelgroepen of op plaatsen waar men een hoge hiv-prevalentie mag verwachten

AIDS Care
4 oktober 2014

Posted in Nieuwsitems, Sociologisch-maatschappelijk and tagged , .