Hormoon voor postnatale depressie

De verhoogde productie door de placenta van het placentair corticotropin-releasing hormoon (pCRH) zou verband houden met postnatale depressie. Één op 500 vrouwen lijdt hieronder en wordt soms tot suïcide of kindermoord gedreven. De verhoogde aanwezigheid van pCRH zou 75% van de risico’s kunnen opsporen. Verondersteld wordt dat er ook een verband bestaat tussen aanwezigheid van het stresshormoon cortisol bij het begin van de zwangerschap en een verhoogd pCRH-niveau later. Het zou nuttig kunnen zijn om dit te testen, samen met de diabetestest op 24-28 weken bij wijze van prenatale zorg.

Bron: Archives of General Psychiatry 66/2 – februari 2009

Posted in Nieuwsitems, Psycho-pedagogisch.