HPV-vaccin niet welkom in Nederland

Verschillende Nederlandse epidemiologen van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam wijzen algemene vaccinatie van jonge meisjes af. Op basis van de 7 criteria die de Gezondheidsraad hanteert bij advies, blijkt dat aan 5 daarvan onvoldoende wordt voldaan.

Baarmoederhalskanker is in Nederland niet prioritair, dankzij een goede screening. Tot nog toe werden de aangeboden vaccins bij een te beperkt aantal vrouwen (en zeker niet bij tieners) getest, waardoor men niet weet of het wel kanker voorkomt. Men weet ook niet welke de ernst en frequentie van bijwerkingen zijn. Zelfs al zou het vaccin levenslang werken, dan nog is de kost veel te hoog voor het aantal gevallen dat zou kunnen worden voorkomen. Veel van de 204 sterfgevallen (in 2007) vinden plaats bij vrouwen die niet (volledig) zijn gescreend. Vaccinatie betekent in het beste geval een meerkost van € 21 000 tot 30 000 per gewonnen levensjaar, terwijl screening nauwelijks € 600 tot 3400 kost.

De onderzoekers raden aan om het Finse onderzoek op tieners af te wachten (resultaten in 2012-2014) alvorens verdere stappen te ondernemen.

Bron: Ned. Tijdschr. Geneesk. – 2008

Posted in Medisch, Nieuwsitems, Sociologisch-maatschappelijk and tagged , , .