Indiana in 1907 met eerste eugeneticawet

Honderd jaar geleden, in 1907, was de Amerikaanse staat Indiana de eerste die verplichte sterilisatie oplegde aan ‘imbecielen’ en armen. De wet werd in 1909 ongrondwettelijk verklaard, maar in 1927 heringevoerd tot 1974. In de hele VS volgden doorheen de jaren 65 000 dergelijke sterili-saties. In 1936 verwezen de Nazi’s in Duitsland naar deze wet als voorbeeld. Dr. Peter Marcus, van de Indiana University School of Medicine stelt dat eugenetica nu op een andere manier terugkeert.

Bron: Indianapolis Star – 13 april 2007

Posted in Nieuwsitems, Sociologisch-maatschappelijk and tagged .