IVF-meerlingen vele malen duurder

Een Nederlandse studie geeft aan dat meerlingen na IVF-behandeling de eerste vijf jaar van hun leven zo’n vier keer duurder zijn dan eenlingen. Vooral de eerste weken na de geboorte kosten ze veel (prematuriteit en andere problemen), voor meerlingen 10.018 per kind en voor eenlingen 2.093 euro per kind.

Het inbrengen van een enkel embryo mogelijk gepaard kan gaan met substantiële besparingen. Maar als ouders nog andere kinderen wensen, zijn de kosten van de embryo-transfers weer zwaarder.

Human Reproduction

Posted in Medisch, Nieuwsitems, Sociologisch-maatschappelijk and tagged , .