Kinderen van spermadonoren wensen vader te kennen

In Australië eist een vrouw van 30 genetische informatie van de ‘anonieme’ spermadonor waaruit zij geboren is. Zij zal over hooguit enkele jaren aan een genetische overgeërfde aandoening sterven en wil de precieze genetische achtergrond ervan kennen, zodat ze ook haar halfbroers en -zussen, door dezelfde man verwekt, kan verwittigen. Deze zouden dan tijdig een behandeling kunnen opstarten. Momenteel houdt het Australisch parlement de vrije toegang tot deze anonieme gegevens nog tegen, maar voor de betrokken vrouw is het dringend. Ook in andere landen zoals België gaan stemmen op om anoniem donorschap terug te dringen. Onlangs nog was er een uitzending Gelijkaardige problemen ontstaan nu ook al wegens eiceldonatie. IVF veroorzaakt steeds vreemdere verwantschapsvormen met alle problemen vandien.

Bron: The World Today, 15 oktober 2012
Imabe, november 2012
Panorama, 19 september 2012

Posted in Nieuwsitems, Psycho-pedagogisch, Sociologisch-maatschappelijk and tagged , .