Leeftijd seksuele activiteit en gezondheid

Uit een systematische review van 28 studies en 41 referenties, blijkt dat meisjes die een lage opvoedings-, socio-economische en culturele achtergrond hebben, weinig door hun ouders worden opgevolgd, uit een gescheiden gezin komen en geen religieuze achtergrond hebben, jonger seksueel actief worden. Hierbij lopen ze meer risico op opeenvolgende seksuele relaties, met verschillende partners, een hoger risico op depressie en een lager zelfwaardegevoel. De onderzoekers suggereren om meisjes tijdig degelijke relationele opvoeding te geven om deze negatieve effecten op jonge leeftijd (vóór 16 jaar) tegen te gaan.

Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology

Posted in Nieuwsitems, Psycho-pedagogisch, Sociologisch-maatschappelijk and tagged , , , .