Misbruikte meisjes twee keer zo vaak tienermoeders

In de Amerikaanse deelstaat Ohio werd prospectief nagegaan of mishandeling en seksueel misbruik een invloed had op het ontstaan van tienerzwangerschappen. Er werden 435 meisjes tussen 14 en 17 jaar jaarlijks opgevolgd tot hun 19 jaar. Ze werden doorverwezen voor de studie door de diensten voor kinderbescherming wegens seksueel of lichamelijk misbruik of verwaarlozing in de 12 voorafgaande maanden. Zwangerschap en geboorte werden bevestigd door de kraamdiensten van de ziekenhuizen. Deze meisjes hadden twee keer zoveel kans om een tienerzwangerschap te beleven dan een controlegroep met dezelfde sociodemografische kenmerken. Het zwangerschapscijfer was het hoogste bij seksueel misbruikte en verwaarloosde vrouwen.

Bron: Pediatrics, april 201

Posted in Nieuwsitems, Psycho-pedagogisch and tagged , .