Mogelijk causaal verband van risicofactoren voor vroege seksuele gemeenschap bij tweelingen

Een studie op 25 381 individuen, geboren in Zweden tussen 1959 en 1985 met een respons van 59,6% gaf geen onmiddellijk verband tussen slechte ervaringen in de jeugd, vroegtijdig druggebruik en vroege seksuele activiteit. Eerdere studies geven wel aan dat seksueel misbruik in de jeugd een verhoogd risico voorspellen op roken, druggebruik en verslaving evenals een aantal psychiatrische aandoeningen, maar ook omgevingsfactoren kunnen het verband tussen misbruik in de kinderjaren en alcoholgebruik als volwassene verklaren.

Bron: Archives of Sexual Behavior, februari 2013

Posted in Nieuwsitems, Psycho-pedagogisch and tagged , , , .