Nieuw vaccine moet meer cervixkankers vermijden

Op een totaal van 10 656 vrouwen van 15 tot 26 jaar en 1 858 vrouwen van 24 tot 45 jaar die opgenomen werden in de studie van een quadrivalent vaccin tegen HPV, werd nagegaan wat het resultaat zou zijn indien zij een 9-valent vaccin zouden krijgen. De onderzoekers gaan ervan uit dat 85% of meer van de ernstigste voorlopers voor kanker zouden kunnen vermeden worden.

Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention
23 oktober 2014

Posted in Medisch, Nieuwsitems and tagged , .