Ontstekingsremmers verhogen kans op miskraam

Vrouwen die vroeg in de zwangerschap zogenoemde non-aspirin-NSAID’s (niet-hormonale ontstekingsremmers) gebruiken, hebben meer kans op een miskraam, schrijven Hamid Reza Nakhai-Pour e.a., in Canadian Medical Association Journal. In een ‘nested’ casecontrolonderzoek werden gegevens van meer dan 50.000 vrouwen in Canada gebruikt. Het ‘Quebec Pregnancy Registry’, dat informatie bevat over alle zwangerschappen in Quebec sinds 1997, werd aan andere databases gekoppeld, waardoor gegevens over (voorgeschreven) medicijngebruik en diagnostiek inzichtelijk zijn gemaakt. Na correctie voor potentieel verstorende invloeden kwam een significant verhoogd risico op een voortijdige beëindiging van de zwangerschap naar voren bij vrouwen die NSAID’s hebben gebruikt.

Bron: CMAJ – 13 juli 2011

Posted in Medisch, Nieuwsitems.