Onvruchtbaar na inenting met Gardasil

De BMJ beschrijft een geval van een meisje van 16 jaar dat na inenting met Gardasil in vervroegde menopause is gegaan. Het verslag geeft aan dat het meisje voordien kerngezond was en geen vruchtbaarheidsproblemen had, ook niet in de familie. Alle mogelijke andere oorzaken werden onderzocht en uitgesloten. Alvorens Gardasil op de markt te brengen deed Merck geen enkel onderzoek naar de mogelijke gevolgen op de fertiliteit. Dit artikel kwam nu pas onder onze aandacht

Bron: MBJ Case Reports, 3 oktober 2012

Posted in Medisch, Nieuwsitems and tagged , , .