Ouderlijke controle bij media helpen niet echt

Pediaters van verschillende Amerikaanse universiteiten hebben vier verschillende door de industrie aangeboden ouderlijke controlesystemen voor televisie onderzocht. Ze kwamen tot de vaststelling dat geweld voor kinderen van 7 jaar sterk aanwezig bleef. Slechts één systeem bood een zekere bescherming tegen seksueel gedrag en bloederig geweld. Het blijkt nodig om deze systemen voortdurend op te volgen en betere systemen te ontwikkelen. De auteurs vinden dat ouders in het kijkgedrag grenzen moeten stellen en doorgaans niet kunnen steunen op de door de industrie aangeboden ‘ouderlijke controle’.

Pediatrics

Posted in Nieuwsitems, Psycho-pedagogisch, Sociologisch-maatschappelijk and tagged , , .