Pediaters moeten ook vruchtbaarheid en seksualiteit bespreken

Als pediaters het thema seksualiteit aanraken, zouden ze zich niet mogen beperken tot het aanbevelen van contraceptie, maar grondiger over de seksuele ontwikkeling en vruchtbaarheid moeten spreken. Momenteel bestaan geen richtlijnen om in geval van ziekten die de vruchtbaarheid aantasten met de jonge patiënt en de ouders om te gaan. Ethisch wordt het nog ingewikkelder als ouders bepaalde informatie voor hun kind achterhouden en dit ook van de pediater verlangen. Jongeren kunnen dan later met psychische verwerkingsproblemen zitten, of omgekeerd kunnen ze denken dat ze onvruchtbaar zijn en riskant seksueel gedrag gaan vertonen.

Pediatrics

Posted in Nieuwsitems, Psycho-pedagogisch and tagged , , .