Penicilline aan basis van seksuele revolutie

Pas in 1943 werd ontdekt dat penicilline een effectieve behandeling van syfilis is. In zijn studie toont Andrew M. Francis aan dat een daling van de kosten van syfilis, dankzij behandeling door penicilline, een aansporing was voor een toename in riskant seksueel gedrag, de zogenaamde moderne seksualiteit. Deze zou niet uitsluitend door de verspreiding van de pil veroorzaakt zijn, maar ook door het wegvallen van de dodelijke afloop van syfilis. Op basis van statistieken van de jaren 1930-1970 wordt het verband tussen behandeling van syfilis en de evolutie van het seksueel gedrag aangetoond.

Bron: Archives of Sexual Behavior, januari 2013

Posted in Nieuwsitems, Sociologisch-maatschappelijk and tagged , , .