Pil en zwaarlijvigheid verhogen risico op VTE bij tieners

Tussen november 2008 en mei 2012 werden 57 gevallen van veneuze trombo-embolie (VTE) bij jongeren tussen 12 en 21 opgenomen in een kinderziekenhuis in Ohio. Hiervan waren 26 gerelateerd aan hormonale contraceptie. De meeste meisjes hadden één tot meerdere bijkomende risicofactoren. Zwaarlijvigheid was in de helft van de gevallen de belangrijkste bijkomende factor die de trombose mee kon verklaren. De auteurs besluiten dat meer onderzoek moet gedaan worden om te zien in welke mate zwaarlijvigheid het tromboserisico van contraceptie verhoogt en welke maatregelen kunnen genomen worden.

Bron: Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 6 april 2013

Posted in Medisch, Nieuwsitems and tagged , , , .