Prenatale controle syfilis bij zwangere vrouwen nodig

In België verdient het volgens het Federaal Kennis-centrum voor de Gezondheidszorg aanbeveling om alle vrouwen voor of in het begin van de zwangerschap te testen op syfilis aan de hand van een zg. treponemale test omdat een behandeling gunstig is voor de prognose van zowel de moeder als de foetus.

De prevalentie van syfilis bij zwangere vrouwen wordt in Europa geschat op 0,02-4,5%. Voor België wil dat zeggen dat er 20 tot 4500 seropositieve vrouwen zijn per 100.000 zwangerschappen. In België zijn er ongeveer 100.000 zwangerschappen per jaar. Het is aangeraden vrouwen te testen bij hun eerste prenatale raadpleging omdat transmissie meestal plaatsvindt na het eerste trimester van de zwangerschap.

Bij vrouwen uit hoogrisicogroepen (sekswerkers, druggebruikers en gedetineerden) kan men overwegen opnieuw te testen in het derde trimester en bij de bevalling.

Bron: Gezondheid.be

Posted in Medisch, Nieuwsitems and tagged , .