Prikpil verdubbelt risico op aids

Onderzoekers in Atlanta komen tot de vaststelling dat er problemen rijzen bij de gecombineerde preventie van zwangerschap en HIV-besmetting in ontwikkelingslanden. Het blijkt namelijk dat gebruik van de prikpil het risico van HIV-besmetting verdubbelt. Aangepaste preventiemethoden zijn dus noodzakelijk.

Journal of family planning and reproductive health care

http://jfprhc.bmj.com/content/41/1/20.extract

Posted in Medisch and tagged , .