Schoolresultaten van kinderen met extreem laag geboortegewicht

In een Australische studie ging onderzoekers van de universiteit van Melbourne na wat de resultaten van 8-jarige prematuren of kinderen met zeer laag geboortegewicht was op vlak van kennis, schoolresultaten en gedrag. Er werden 201 kinderen met een geboortegewicht onder 1000 g vergeleken met 199 kinderen met een geboortegewicht boven 2500 g. Ook na sociodemografische aanpassingen deden de premature kinderen het merkelijk slechter. Ondanks verbetering van de behandeling van kinderen met een extreem laag geboortegewicht blijven de verschillen op schoolleftijd te groot in verhouding tot de controlegroep.

Bron: Pediatrics, april 2013

Posted in Medisch, Psycho-pedagogisch and tagged , .