Seksgebonden orale kankers vroeger opspoorbaar

HPV type 16 veroorzaakt in Europa en de Verenigde Staten steeds meer mond- en keelkanker door orale seks. Het internationaal kankeragentschap (IARC) vergeleek de bloedstalen van 938 kankerpatiënten met 1599 controles en stelde vast dat HPV 16 aanwezig was in bloedstalen van 34,8 patiënten tegenover 0,6% bij de controles en dit reeds 10 jaar voor het kankerstadium. Dit betekent dat men deze mensen reeds veel vroeger kan beginnen behandelen, als een goede screening kan worden uitgewerkt. Enkele maanden geleden gaf acteur Michael Douglas aan zelf door orale seks keelkanker te hebben opgelopen.

Bron: J Clin Oncol, 17 juni 2013

Posted in Medisch, Nieuwsitems, Sociologisch-maatschappelijk and tagged , , .