Seksuele oriëntatie en functionele pijn bij Amerikaanse jongvolwassenen: de rol van kindermisbruik

Pijn zonder gekende pathologie of ‘functionele pijn’ veroorzaakt veel absenteïsme op school, medicatiegebruik en artsenbezoek. De onderzoekers gingen het voorbije jaar uit een grote VS-cohorte de verschillen in seksuele oriëntatie na bij 9864 jongvolwassenen (gemiddeld 23 jaar) en de prevalentie van functionele hoofdpijn, pelvische en abdominale pijn en multipele pijnplaatsen. Algemeen kan gesteld worden dat seksuele minderheidsgroepen meer blootgesteld zijn aan functionele pijn dan zuiver heteroseksuele jongeren. De onderverdeling hetero- homoseksuelen volstaat niet, omdat een grote groep ‘meestal heteroseksueel’ een verhoogd risico op functionele pijn vertoont. Deze jongeren kunnen nood hebben aan de behandeling van de gevolgen van kindermisbruik.

 

Bron: PlosOne, 23 januari 2013

Posted in Medisch, Nieuwsitems, Psycho-pedagogisch and tagged , .