Sexting bij middelbare scholieren

Omdat het fenomeen van sexting – de overdracht van seksueel expliciete foto’s via gsm – grote aandacht kreeg in de Amerikaanse media, werd een studie uitgevoerd om de huidige en toekomstige impact van sexting na te gaan. Er werden 606 leerlingen uit een high school (vergelijkbaar met onze derde graad secundair onderwijs) uit het zuidwesten van de VS bevraagd. Ongeveer 20% van de deelnemers gaven aan ooit seksueel expliciete beelden van zichzelf te hebben verzonden via gsm. Dubbel zoveel leerlingen hadden ooit zulke beelden ontvangen en een kwart hiervan had deze naar andere doorgezonden. Meer dan een derde van de leerlingen die expliciete beelden hadden verstuurd, deed dit ondanks het feit dat ze zich bewust waren dat ernstige legale of andere gevolgen aan dit gedrag konden vastkleven. Gezien de mogelijke legale en psychologische risico’s aan sexting verbonden, is het belangrijk dat adolescenten, ouders, schooldirecties en ook wetgevers dit gedrag begrijpen.

Bron: Archives of Sexual Behavior, januari 2013

Posted in Nieuwsitems, Psycho-pedagogisch, Sociologisch-maatschappelijk and tagged , , , , .