Aids in Afrika (3)

AIDS en gedragsmatige risicovermijding in Oeganda: evidentie voor een effectief sociaal vaccin en uitdaging voor zijn verspreiding.

Evidence that demands Action
The Medical Institute 2004

Achtergrond

HIV-prevalentie bij zwangere vrouwen in Oeganda daalde van ongeveer 30% tot minder dan 6% in de periode 1990-2000. Gelijkaardige gegevens werden vastgesteld bij de algemene bevolking en bij de dienstplichtigen.

Oeganda is het enige land in de wereld waar HIV-prevalentie in een heteroseksuele populatie zo’n spectaculaire en volgehouden daling heeft ondergaan.

Methode

HIV-gegevens van surveillantie, prenatale klinieksurveillantie en gedragsgegeven van demografische en gezondheidsoverzichten en andere overzichten, gebaseerd op bevolkingsgedrag werden geanalyseerd. Gegevens van Oeganda en andere Afrikaanse landen bezuiden de Sahara en ook van Thailand werden geanalyseerd.

Determinanten van gedragsverandering met inbegrip van risicovermijding, partnerbeperking, condoomgebruik en onthouding worden bestudeerd en factoren die met het Oegandees sociaal communicatieproces samenhangen worden besproken.

Resultaten

HIV-verspreiding door toegestemde seksuele gemeenschap kan worden voorkomen indien de bevolking wordt aangemoedigd om risicogedrag te vermijden. Oeganda biedt het beste voorbeeld van deze strategie, waarbij HIV-prevalentie in een veralgemeende heteroseksuele epidemie met 70% daalde sinds het begin van de jaren 1990 wat werd verbonden met een vermindering van gelegenheidsseks met 60%. De Oegandese benadering van HIV-preventie blijkt samen te hangen met een grotere communicatie over HIV/AIDS en mensen met AIDS doorheen sociale netwerken. Daartegenover hebben andere Afrikaanse landen, spijts substantieel condoomgebruik, vrijwillige counseling en tests, en behandeling van bacteriële SOA geen gelijkaardige HIV-daling of gedragsverandering doorgemaakt.

De daling van HIV-prevalentie in Oeganda veronderstelt dat een sociaal proces voorafing aan het risicovermijdingsgedrag op het niveau van de totale bevolking. De Oegandese benadering zou effectiever en economischer zijn dan andere strategieën, met inbegrip van een mogelijk medisch vaccin. Analyses van HIV- en gedragsgegevens in Oeganda en de buurlanden, evenals de uitdaging om deze effectieve interventie vol te houden en te bevorderen, worden besproken.

Besluit

De Oegandese HIV/AIDS-preventieprogramma’s bieden een model aan voor risicogedragsvermijdingsstrategieën in een bevolking die getroffen is door een veralgemeende HIV-epidemie. Dit model is opmerkelijk door zijn lage kost en zijn effectiviteit om de HIV-incidentie te beperken. Een vergelijking van de Oegandese HIV-epidemie en gedragsdynamiek met deze in andere Afrikaanse landen laat toe om distinctieve elementen in de Oegandese situatie te identificeren. De identificatie en verklaring van deze elementen zouden de overdracht van het Oegandese interventiesucces naar andere landen met veralgemeende HIV-epidemieën kunnen vergemakkelijken.

Het blijkt dat het cruciale element van sociale communicatie nog niet verder ontwikkeld is in andere Afrikaanse landen met een hoge HIV-prevalentie. De overdracht van dit succes, gebaseerd op gezond verstand, zal aandacht en verandering vragen van gebruikelijke HIV/AIDS-interventiebenaderingen en hun evaluatie.

Rand L. Stoneburner, MD en Daniel Low-Beer, PhD
Dr. Rand Stoneburner, afgestudeerd aan Harvard University is als epidemioloog verbonden aan de Health and Population Unit van de Britse universiteit van Cambridge. Hij is een autoriteit op het gebied van de analyse en interpretatie van bevolkingscijfers inzake ziekteverspreiding.Hij is reeds meer dan twintig jaar betrokken bij HIV/AIDS-onderzoek ondermeer aan de Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control and Prevention), het gezondheidsdepartement van New York City en de algemene AIDS-programma’s van de WHO. Sinds 1995 bestudeert hij de evolutie in Oeganda in opdracht van USAID en de WHO en sinds 2001 leidt hij preventieonderzoek in Zuid-Afrika.

Health and Population Evaluation Unit

Aids in Afrika (2)

Condoompromotie als AIDS-preventie in de ontwikkelingslanden: werkt het?

Evidence that demands Action
The Medical Institute 2004

Achtergrond

Het onderwerp van de betrouwbaarheid van het condoom als AIDS- en SOA-preventie heeft recent veel aandacht gevraagd. Twee decennia ervaring hebben nieuwe inzichten gebracht over de rol van condooms voor AIDS-preventie in de ontwikkelingslanden.

Methode

Deze literatuurstudie en synthese bevat geïnformatiseerde zoekresultaten van de wetenschappelijke literatuur en overzicht van voordrachten, publicaties van nationale en internationale organisaties en de lekenpers.

Resultaat

Wanneer ze correct en consistent worden gebruikt, zijn condooms ongeveer 90% effectief voor het voorkomen van HIV-overdracht. Hoewel condoomgebruik een substantiële verbetering heeft opgeleverd in landen zoals Thailand, waar zowel HIV-overdracht als condoompromotie gefocused zijn op commerciële sekswerkers en hun klanten, moet het publieke gezondheidsvoordeel van condoompromotie in landen met veralgemeende HIV-epidemie (d.w.z. landen met een wijdverspreide heteroseksuele overdracht) nog worden bewezen.

In Oeganda, een land waar een veralgemeende HIV-epidemie werd omgebogen, blijkt partnerbeperking belangrijker te zijn geweest dan condoomgebruik. Terwijl condoomgebruik recent sterk gestegen is in vele Afrikaanse landen, blijven dezelfde landen vaak zitten met een hoge graad van HIV-overdracht. De impact van condooms is beperkt door inconsistent gebruik, wat weinig bescherming biedt, weinig gebruik in hoge risicogroepen en negatieve interactie met andere risicobeperkende strategieën zoals partnerbeperking.

Besluit

Er bestaat geen voorbeeld van een land dat een veralgemeende heteroseksuele HIV-epidemie in eerste instantie door condoompromotie heeft omgebogen. Condoompromotie is een aangepaste strategie voor hoge risicogroepen, samen met counseling inzake risicovermijding. Realistische informatie over condoombetrouwbaarheid zou moeten worden gegeven wanneer condooms worden gepromoot.

Rigoureus onderzoek is nodig om de impact van condoompromotie te meten en te bepalen welke de beste manier is om condooms te promoten (een risicobeperkingsboodschap) op een manier dat de risicovermijdingsboodschappen worden versterkt.

Norman Hearst, MD, MPH en Sanny Chen, MHS
Dr . Norman Hearst is hoogleraar gezinsgeneeskunde en epidemiologie en biostatistiek aan de University of California, San Francisco (UCSF). Hij is reeds meer dan twintig jaar betrokken bij de AIDS-problematiek en werkte voor organisaties zoals USAID, UNAIDS en de WHO (wereldgezondheidsorganisatie). Hij publiceerde meer dan 60 artikels in toonaangevende tijdschriften en was betrokken bij de promotie van condooms als AIDS-preventie in San Francisco, Oeganda, Brazilië en de Filippijnen. Dit werk wordt hier kritisch en met een zekere afstand in vraag gesteld.

University of California San Francisco, USA

Aids in Afrika (1)

Op weg naar evidence-based AIDS-preventie.

Evidence that demands Action
The medical Institute 2004

Achtergrond

Oeganda levert een sterke evidentie dat risicovermijdingsprogramma’s (deze die jongeren aanmoedigt om af te zien van seks buiten het huwelijk en trouw en monogamie beklemtonen) gepromoot kunnen worden en een significante impact hebben op de HIV-prevalentie. Oeganda pionierde met de ABC-benadering (Abstain, Be faithful, and Use Condoms if A and B are not practiced) en stelde een verlaging van het nationaal HIV-besmettingscijfer met 66% binnen de tien jaar na het starten van deze interventie.

Belangrijke elementen in het Oegandese succesvolle HIV/AIDS-programma omvat politiek leiderschap, nadruk op de A en B-componenten, implementatie van AIDS-preventieopvoeding in basisscholen, stigmareductie, individuele opvoeding, versterking van de vrouwen en steun en betrekking van religieuze leiders en groepen.

In contrast daarmee staat het algemene of globale AIDS-preventiemodel gebaseerd op risicobeperkingsstrategieën zoals condoompromotie en behandeling van SOA. Deze benadering werd in de VS ontwikkeld om een HIV-epidemie te bestrijden die aanvankelijk gefocused was op hoge-risicopopulaties – homoseksuele mannen en spuitende druggebruikers.

Risicobeperkingstussenkomsten hadden een impact in de VS en Azië, wanneer ze toegepast werden in hoge-risicopopulaties – b.v. sekswerkers en hun klanten. Risicoreductiestrategieën hebben (nog) geen impact bewezen op bevolkingsvlak in veralgemeende epidemieën zoals deze in Afrika bezuiden de Sahara en het Caraïbisch gebied.

Methode

Resultaten van overzichten en studies van USAID (evenals demografische en gezondheidscijfers), UNAIDS, WHO, het Oegandese Gezondheidsministerie en andere worden geanalyseerd en besproken.

Het goedkope ABC-AIDS-preventieprogramma dat op de eerste plaats de nadruk legde op gedragsverandering, samen met andere ondersteunende elementen, heeft een spectaculaire impact gehad op de HIV-prevalentie in een land met een veralgemeende epidemie – Oeganda.

Dit programma moedigde de jeugd aan om zich seksueel te onthouden en koppels om trouw te blijven, terwijl iedereen werd opgeroepen om het aantal seksuele partners te verminderen en condooms te gebruiken in situaties met een hoog risico.

De ABC-benadering, met zijn nadruk op het vermijden van risico, werd gepromoot in een sfeer van open en eerlijke discussie over AIDS en seksueel gedrag op alle niveaus van de maatschappij – regering, scholen, gemeenschappen en dorpen – met de samenwerking en steun van religieuze organisaties. Jammer genoeg is dit vindingrijk antwoord op AIDS de laatste jaren verwaterd omdat vreemde donoren de aandacht, energie en fondsen hebben weggetrokken van de primaire gedragsveranderende interventies.

Besluit

Oeganda, het land met de grootste daling van HIV-prevalentie bereikte dit enorme succes dankzij de ABC-interventie, met speciale aandacht voor risicovermijding door primaire gedragsverandering.
Er is geen reden om te verwachten dat zulke benadering niet effectief zou zijn in andere landen, in het bijzonder in deze met een veralgemeende HIV-epidemie zoals de landen in Afrika en het Caraïbisch gebied, die het doel zijn van het President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR).

Edward C. Green, PhD
De auteur van dit artikel is onderzoeker aan het Harvard Center for Population and Development Studies en werkt nu voor de Presidential Advisory Council for HIV/AIDS en de Advisory Coucil, Office of AIDS Research, Dept. Of Health and Human Services.
De voorbije twintig jaar heeft hij vooral gewerkt aan HIV/AIDS-preventieprogramma’s in Afrika, Azië, Latijns Amerika en de Caraïben, waarbij hij zich ook heeft toegelegd op de promotie van anticonceptie en condooms op grote schaal. Vandaag bevraagt hij zijn eerdere werk.

Harvard Center for Population & Development StudiesCambridge MA, VS