Vaderloosheid neemt toe

In Groot-Brittannië groeien meer dan een miljoen kinderen op zonder vader en hun aantal blijft toenemen. De vrees bestaat dat veel kinderen opgroeien zonder mannelijk rolmodel. Het aantal eenoudergezinnen neemt toe met zo’n 20 000 per jaar en zal tegen de volgende verkiezingen volgens een rapport van het Centre for Social Justice (CSJ) meer dan twee miljoen bereiken.

Bron: The Telegraph, 10 juni 2013

Posted in Nieuwsitems, Psycho-pedagogisch, Sociologisch-maatschappelijk and tagged , .