Veneuze trombo-embolie en hormonen

Veneuze trombo-embolie (VTE) is een multifactoriële aandoening met een jaarlijkse incidentie van ongeveer 50 per 100.000 gevallen op 25-jarige leeftijd en 120 per 100.000 gevallen op 50-jarige leeftijd.

De belangrijkste complicatie is longembolie, waaraan 1-2% van de patiënten overlijdt. Het gebruik van een hormonale anticonceptiepil verhoogt het risico twee tot viervoudig. ook hormoonsubstitutietherapie verhoogt de kans ongeveer twee- tot viervoudig. Vrouwen met een hoog risico zouden hormonale anticonceptie en hormoonsuppletie moeten vermijden.

Bron: Human Reproduction Update, september 2013

Posted in Medisch, Nieuwsitems and tagged , .