Wereldbevolking stabiliseert rond 2050

Een onderzoeksteam van de autonome universiteit van Madrid berekende dat de bevolking op aarde rond 2050 zal zijn gestabiliseerd. Voor de berekening werd gebruik gemaakt van bevolkingsgegevens van 1900 tot 2010 en een berekeningsmodel uit de fysica. Het model bevestigt de lage schatting van de VN.

Overbevolking was een nachtmerrie uit de jaren 1960 en 1970, maar werd historisch nooit bewaarheid. In 1992 werd nog een bevolking van 7,17 miljard mensen voorspeld voor 2010, terwijl dit slechts 6,8 miljard was. Sinds 1950 is er een daling van de vruchtbaarheid met 40%.

Volgens de auteurs moet men met deze feiten rekening houden als men nadenkt over de significante economische, demografische en politieke gevolgen die een stabilisering en veroudering van de wereldbevolking met zich kan meebrengen.

Bron: RedOrbit, 5 april 2013

Posted in Nieuwsitems, Sociologisch-maatschappelijk and tagged .