Werknemerstekort in China

China’s éénkindpolitiek begint een tekort aan werkkrachten te veroorza-ken in de industrie. De eerste generatie die met de eenkindpolitiek is opgegroeid, is nu 18 jaar en begint te werken. In de stad Fuzhou zijn slechts
15 000 mensen opgedaagd voor 50 000 banen en firma’s worden gedwongen om hun lonen op te trekken om werklui aan te trekken.
Bron: Asianews – 5 april 2006

Posted in Nieuwsitems, Sociologisch-maatschappelijk and tagged .