Wie zijn we?

Wat is het Instituut Reinier de Graaf vzw?

Het Instituut Reinier de Graaf (opgericht als Vereniging zonder Winstoogmerk naar Belgisch recht, ondernemingsnummer BE 0877 680 744) onderzoekt, evalueert en verspreidt geloofwaardige wetenschappelijke gegevens in begrijpelijke en bruikbare vorm. Op basis hiervan kunnen gezonde beslissingen worden genomen inzake seksuele en relationele vorming en seksueel gedrag. Zo kan het welzijn van individuele personen en van de gemeenschap verbeterd worden.

Het Instituut Reinier de Graaf werd in 2005 opgericht door een aantal artsen die tot het inzicht waren gekomen dat een aantal domeinen van de volksgezondheidspolitiek eerder door politieke en ideologische agenda’s bepaald worden dan door medische, psychologische en wetenschappelijke feiten. Dagelijks rechtstreeks contact met patiënten biedt een enige kans om de resultaten van overheidsbeslissingen inzake ook de geestelijke volksgezondheid te evalueren. Anderzijds volgt IRdG in zijn wetenschappelijke argumentatie ook de regels van evidence based medicine (EBM).

Het Instituut Reinier de Graaf wordt uitsluitend gesteund door giften van stichtingen, private personen en fondsen. Het Instituut aanvaardt geen subsidies van farmaceutische firma’s om zijn onpartijdigheid inzake volksgezondheidspolitiek te kunnen waarborgen.

Doelstellingen

Gedreven door medische, pedagogische en andere wetenschappelijke gegevens, wil het Instituut Reinier de Graaf artsen, gezondheidswerkers, opvoeders, de overheid, ouders en de media informeren, vormen en hen oplossingen aanreiken inzake problemen die verband houden met seksuele gezondheid.

De doelstellingen van het Instituut Reinier de Graaf kunnen als volgt worden samengevat:

  • Wetenschappelijk onderzoek promoten om een verantwoorde seksuele gezondheid te begeleiden.
  • Aanbevelingen inzake seksuele en reproductieve gezondheid formuleren aan beleidsmensen op basis van wetenschappelijk verantwoorde studies en onderzoek.
  • Overheids- en private initiatieven helpen bij het ontwikkelen van didactisch en promotiemateriaal gebaseerd op ervaringen en wetenschappelijke gegevens.
  • Buitenechtelijke zwangerschappen, tienerabortussen, seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) en met seksualiteit gelieerde aandoeningen in kaart brengen en medisch analyseren.
  • Gezondheids- en vormingswerkers een seksuele gezondheidspolitiek bijbrengen gebaseerd op verantwoord seksueel gedrag.
  • Feedback geven aan gezondheids- en vormingswerkers werkzaam in de seksuele gezondheidssector.

Werkwijze

Het Instituut Renier de Graaf biedt een samenvatting met commentaar van wetenschappelijke studies rond de thema’s seksualiteit en relatievorming.

Gezien de oorsprong van het Instituut ligt een zwaar accent op medische studies, maar ook psychologische, sociologische en juridische studies kunnen aan bod komen. De teksten worden zoveel mogelijk in de Nederlandse taal aangeboden. Indien beschikbaar worden links gelegd naar de originele artikelen.

Het is mogelijk dat bepaalde links, buiten de wil van de webmaster om, wegvallen. Je mag dit gerust melden.

Ook nieuwe relevante artikelen kunnen via de webmaster aan het Instituut worden gemeld. Ze zullen dan op hun degelijkheid worden onderzocht en op deze site worden besproken.

Daarnaast biedt het Instituut eigen onderzoek aan in de vorm van dossiers.